KK Joninės 2015 Juodąja Ančia: šlapiai, smagiai tradiciškai

Šmaikštusis Lenkas ir šįmet „kampiečius“ išmaudė. Dar po kanalus ir šliuzus pagainiojo, belekur į krūmelius išlipt neleisdamas; gulbėmis-žudikėmis ir antimis smogikėmis siundė, net gandrą – žvalgybininką desantu pasiuntė (gal todėl kitą vakarą damos visus kaboko raugtus agurkėlius sutriauškino?). O ežerus pasiekus, vėjais ir bangomis grūmojo. Betgi šlapi užpakaliai mums nė motais – prie laužų linguodami, spalvotai „burbuliuodami“, pasikibindami penkių dienų maršrutą per tris sukabliavom! Mes kaip visada (keturi žodžiai)- NE-RE-A-LŪS.

Kamilė

Rūpestingas Dainius
Poilsio minutė
Vasaros linksmybės
Žiūrėk čia
Kibkit žuvelės (gulbelės) didelės ir mažos
Parkingas
Stovyklavietė
Rytiniai pašnekesiai su gandrais
Gandrų invazija KK stovyklavietėje
Džiovykla
Šeimyninis konfliktas
Kai pasidaro labai šlapia
Svarbu gera nuotaika
Šlapias gyvenimo būdas
Vakaro ramybė
Gal šiandien pavarom prieš srovę…
Energijos čia niekada netrūksta
Neramūs orai
Stichijos šėlsmas
Augustavo kanalų šliuzai
beveik kultūrinamės
Lengvų kelių neieškom