2017 metų statistika

KERTAM KAMPĄ ŽYGIŲ IR ŽYGEIVIŲ 2017 METŲ STATISTIKA

 • Bendras žygių skaičius – 21, žygių pasiskirstymas pagal pobūdį:
 • Lyginant su 2016 metais, žygių kiekis padidėjo 23,5 procento:
 • Bendra žygių trukmė 2017 metais – 101 diena. 2016 metais žygių trukmė buvo 60 dienų, taigi žygiuose praleistų dienų skaičius ženkliai išaugo. Dienų skaičiaus pasiskirstymas pagal žygių pobūdį:
 • Žygiuose iš viso dalyvavo 324 asmenys, iš jų – 160 vyrai ir 164 moterys (pernai buvo atitinkamai 305, 161 ir 144).
 • Žygiuose dalyvavusių asmenų skaičius pagal žygių pobūdį:
 • Žygių dalyvių, pasirinkusių tik vieno pobūdžio keliones, skaičius:
 • Visų 2017 metų KK žygių dalyvių skaičius – 673, iš jų 300 vyrų ir 373 moterys. Dalyvių pasiskirstymas pagal žygių pobūdį:
 • Bendras visų dalyvių žygiuose praleistų dienų skaičius – 2824 (pernai 1901), iš jų vyrų – 1288 dienos, moterų – 1536 dienos. Dienų skaičiaus pasiskirstymas pagal žygių pobūdį:
  • 205 asmenys dalyvavo KK žygiuose po 1 kartą;
  • 54 asmenys – 2 kartus;
  • 20 asmenų – 3 kartus;
  • 11 asmenų – 4 kartus;
  • 12 asmenų – 5 kartus;
  • 6 asmenys – 6 kartus;
  • 7 asmenys – 7 kartus;
  • 2 asmenys – 8 kartus;
  • 1 asmuo – 9 kartus;
  • 1 asmuo – 11 kartų;
  • 2 asmenys – 12 kartų;
  • 1 asmuo – 13 kartų
  • 1 asmuo – 17 kartų;
  • 1 asmuo – visus 21 kartą, žinoma, tai Dalius J
 • Populiariausias moteriškas vardas tarp 2017 metų KK keliautojų – DAIVA (6 keliautojos), kuris pakeitė pernykštį populiarausią Ingos varda;
 • Populiariausias vyriškas vardas – kaip ir pernai – DARIUS, bet pjedestalą  dalinasi su TOMAIS (po 7 keliautojus).

 

3 kelionės 4 kelionės 5 kelionės 6 kelionės 7 kelionės 8 kelionės 11 kelionių
Daiva Aušbikevičienė

Jovita Ažukienė

Tadas Baliukynas

Vaiva Buivytė

Virginija Daukutė

Antanas Galdikas

Raimonda Kirpliukaitė

Kęstutis Kukuraitis

Ugnė Latvėnaitė

Arnoldas Latvėnas

Jurgita Lieponė

Dalia Motik

Rūta Norkutė

Dainius Petrauskas

Inga Pleitienė

Roman Pokrovskij

Alfredas Simanavičius

Tomas Stančiauskas

Dalia Valevičienė

Aurimas Valevičius

Virginijus Burbulis

Remigija Daugėlienė

Gintaras Graževičius

Edita Grybauskaitė

Egidijus Lenčickas

Marius Pileičikas

Vilmantas Pleita

Inga Rudinskaitė

Giedrė Songailienė

Nerijus Vaičiūnas

Ramutė Varnelytė

Vygantas Bražiūnas

Rugilė Burbulytė

Emilija Karoblytė

Dovilė Kuliešienė

Irmantas Kuoja

Aušra Latvaitienė

Laura Luišaitytė

Renata Navickaitė

Tomas Prapuolenis

Silva Sandienė

Viktorija Stankevičiūtė

Inga Šilinytė

Kamilė Bačiūnaitė

Rūta Borutienė

Julija Gailiešienė

Karolina Morkūnaitė

Daiva Vyšniauskienė

Aidas Žemaitis

Vygantas Chaladauskas

Vilmantas Juras

Vida Ražinskaitė

Aivaras Sondeckis

Sigutė Stanaitienė

Viktorija Šutaitė

Diana Vaičiūnienė

Laima Baršauskienė

Linas Žilinskas

Juozas Petkus
9 kelionės 12 kelionių
Remigijus Žilinskas Sabina Pranculienė

Gita Žaliukienė

 

13 kelionių
Vilma Burbulienė
17 kelionių
Rasa Vasiliauskienė